Z Magnezijem Krka 300 na Vikend zate 2018

Nagradna igra Magnezij Krka 300


PRAVILA NAGRADNE IGRE z Magnezijem Krka 300 na Vikend zate 2018 – #boditeneustavljivi

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre #boditeneustavljivi je V FORMI Z ALENKO KOŠIR, športne dejavnosti, Alenka Košir s.p., Mesarska cesta 32, 1000 Ljubljana, matična številka: 6420966000 (v nadaljevanju »organizator«). Organizator izvede nagradno igro na svojem Facebook profilu »V formi z Alenko Košir«, poskrbi za izvedbo žrebanja, zagotovi nagrado in plačilo akontacije dohodnine za nagrajenca.

Nagradna igra se izvaja na območju Slovenije, v obdobju od 29. 8. 2018 do 4. 9. 2018.

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre #boditeneustavljivi je promocija izdelka Magnezij Krka 300.

3. Udeleženci

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Sloveniji. S pristopom k nagradni igri, sprejemajo Pravila nagradne igre #boditeneustavljivi (ki so objavljena na spletni strani www.alenkakosir.si), so z njimi seznanjeni in se z njimi v celoti strinjajo. Mlajši od 18 let za sodelovanje potrebujejo soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja in njegovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci).

4. Sodelovanje v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec izpolniti vse spodaj naštete naloge v terminsko določenem času:

 • všečkati objavo za nagradno igro na Facebook strani »V formi z Alenko Košir«,
 • v komentar pod objavo nagradne igre napisati svoje pravo ime in priimek (ne velja Facebook ime/vzdevek, ki ga uporabljate),
 • poleg imena in priimka dodati avtorsko fotografijo sebe ter semaforja z zeleno lučjo (glej primer spodaj), pri tem bodite izvirni in neustavljivi!

bodite izvirni in neustavljivi


5. Nagrada

Glavna nagrada je udeležba na Vikendu zate 2018, v terminu 19. – 21. 10. 2018, v bruto vrednosti 573,34 € (neto vrednosti 430 €) ter vključuje:

 • 2 nočitvi v enoposteljni sobi s polpenzionom (zajtrk in večerja) v Kempinski Hotelu Adriatic Istria*****, Savudrija
 • neomejen vstop v SPA, bazene in fitnes
 • celoten program aktivnosti na VIKENDU ZATE 2018
 • pijača dobrodošlice
 • VIIT darilna presenečenja, ki jih udeleženkam poklanjajo sponzorji dogodka
 • izbrane velnes storitve (masaže, nege, pilingi) po nižji ceni za udeležence
 • late check-out v nedeljo ob 17. uri

Nagrada ne vključuje potnih stroškov, parkirnin, stroškov osebne porabe in turistične takse.

Nagrada je obdavčena po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.

Nagrade ni možno zamenjati za drugo vrsto nagrade in ni izplačljiva v gotovini. Nagrado lahko prenesete na tretjo osebo s pisnim obvestilom na info@alenkakosir.si.

6. Žrebanje nagrajenca

Žrebanje nagrajenca bo potekalo 5. 9. 2018 na sedežu organizatorja nagradne igre. Žrebanje bo izvedla dvočlanska komisija (predstavnika organizatorja). V žrebanju sodelujejo vsi, ki so opravili zahtevane naloge in ustrezajo zgoraj naštetim pogojem. Komisija bo naključno izžrebala nagrajenca, žrebanje posnela in objavila na Facebook strani organizatorja »V formi z Alenko Košir« najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrade.

Poleg nagrajenca, bo komisija izžrebala dva »rezervna« nagrajenca, ki bosta v primeru ne prevzemu nagrade prvega izžrebanca imela pravico do prevzema nagrade. Pravica prevzema nagrade je pogojena z vrstnim redom žrebanja tako, da ima 2. izžrebanec prednost pred 3. izžrebancem. Tretji izžrebanec je upravičen do nagrade, če jo zavrneta prvi in drugi izžrebanec.

Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena, priimka in fotografije (brez pravice do denarnega nadomestila), ki so jo predložili s sodelovanjem v nagradni igri, na:

 • časovnici Facebook strani organizatorja
 • spletni strani alenkakosir.si
 • Instagram profilu organizatorja

Nagrajenec s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav. Pridobljeno soglasje velja za vsa pridobljena gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre #boditeneustavljivi brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

7. Pridobitev nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da nagrajenec izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena ter soglaša s Pravili sodelovanja v nagradni igri #boditeneustavljivi. Nagrajenec mora organizatorju v roko 5 delavnih dni predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja in davčno številko, na elektronski naslov info@alenkakosir.si . Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. Če nagrajenec v predpisanem roku od objave izžrebanca ne predloži potrebnih podatkov izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Nagrajenec se lahko nagradi odpove s pisnim sporočilom na info@alenkakosir.si in s tem nepreklicno predaja nagrado naslednjemu izžrebancu.

8. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • delovanje oz. nedelovanje spletne strani alenkakosir.si
 • vse druge aktivnosti na spletni mreži Facebook
 • zapoznele, nepopolne odgovore/komentarje pri sodelovanju v nagradni igri na Facebook objavi organizatorja
 • nepravilno posredovane osebne podatke nagrajenca (nepravilni elektronski naslovi ipd.)
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade
9. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

 • izvedbe nagradne igre skladno s splošnimi pogoji
 • obveščanja nagrajencev v skladu s splošnimi pogoji
 • podelitve nagrad
 • objave nagrajencev skladno s splošnimi pogoji
 • trženja organizatorja za namene nagradne igre

Organizator bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Nagrajenec lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na elektronski naslov info@alenkakosir.si . Organizator osebne podatke izbriše iz svojih evidenc v roku 15 dni od prejema zahteve.

10. Ostale določbe

Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridružujeta pravico do dopolnitve in sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah pravil nagradne igre bodo udeleženci obveščeni na spletni strani www.alenkakosir.si, kjer so navedena pravila nagradne igre #boditeneustavljivi.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Ljubljani, 29. 8. 2018

Organizator nagradne igre: V FORMI Z ALENKO KOŠIR, športne dejavnosti, Alenka Košir s.p., Mesarska cesta 32, 1000 Ljubljana, matična številka: 6420966000, kontakt: info@alenkakosir.si
No Comments Yet

Leave a Reply